Mercedes-Benz

eVito Tourer

Mercedes-Benz eVito

Učinkoviti električni pogon u kombinaciji s iskušanim odlikama vozila.

eVito Tourer funkcionalan je, siguran i komforan baš kako ste i navikli od modela Mercedes-Benz Vito. Njegov visokoučinkoviti elektromotor daje maksimalnu snagu 150 kW (204 KS).

eVito Tourer

Maksimalno učinkovito korištenje električne energije.

Inteligentna pogonska strategija osigurava najučinkovitije korištenje energije: s 3 programa vožnje „E+”, „E” i „C” te 5 stupnjeva rekuperacije „D– –”, „D–”, „D”, „D+” i „D Auto” možete optimirati potrošnju struje, a time i doseg. U rekuperaciji se obnavlja energija kad vozilo usporava. U stupnju rekuperacije „D Auto” pomaže Vam sustav pomoći za ekološku vožnju koji se automatski aktivira da bi se punjenje baterije iskoristilo na najbolji mogući način. Samostalno prilagođava stupanj rekuperacije u skladu sa situacijom u vožnji.

eVito Tourer

Spreman kad i Vi.

Cilj nam je da svoj eVito otpočetka cijenite kao partnera. Stoga činimo sve za izgradnju dugotrajnog i pouzdanog odnosa. Prilikom isporuke dobivate usavršeno vozilo kvalitete Mercedes-Benza čiji su električni pogon i grijanje prošli naše brojne zimske testove na temperaturama i do minus 30° C. Njegova opsežna antikorozivna zaštita s potpuno pocinčanom karoserijom i izdržljivi materijali u unutrašnjosti osigurat će mu da i nakon dugog niza godina ostavlja dobar dojam kao posjetnica Vašeg poduzeća.

Fleksibilno punjenje na raznim stanicama za punjenje.

eVito Tourer - Fleksibilno punjenje na raznim stanicama za punjenje.

Zahvaljujući kombiniranom sustavu punjenja (CCS), s modelom eVito Tourer PRO veoma ste fleksibilni na stanicama za punjenje i zidnim punjačima: u serijskoj se opremi od 0 % na 100 % napuni izmjeničnom strujom (AC) snage do 11 kW za cca 10 sati, dok mu je za punjenje istosmjernom strujom (DC) snage do 50 kW od 10 % do 80 % potrebno cca 80 minuta. Opcionalnom snagom napajanja istosmjernom strujom i do 110 kW visokonaponska baterija može se na stanici za brzo punjenje istosmjernom strujom napuniti s 10 % na 80 % za cca 45 minuta1. Za punjenje se kabel za punjenje jednostavno utakne u utičnicu za punjenje CCS (Combo 2) na lijevoj strani prednjeg odbojnika. Ako nisu dostupni zidni punjač ili stanica za punjenje, baterija se može napuniti i na mreži za kućanstvo.2

1 Minimalno vrijeme punjenja istosmjernom strujom - Minimalno vrijeme punjenja od 10 do 80 % u optimalnim uvjetima na stanici za punjenje istosmjernom strujom s opskrbnim naponom 400 V, strujom 300 A; vrijeme punjenja može odstupati ovisno o raznim čimbenicima poput temperature okoline i temperature akumulatora, kao i ako se koriste dodatna trošila, npr. grijanje.

2 Odgovarajući kabeli za punjenje izmjeničnom strujom dostupni su tvornički ili putem partnera Mercedes-Benza.

Stručna podrška za opuštenu vožnju.

eVito Tourer - Stručna podrška za opuštenu vožnju

Ponuda sustava pomoći za eVito Tourer PRO jedinstvena je u segmentu srednje lakih gospodarskih vozila. Tijekom vožnje, u složenim situacijama te pri parkiranju i manevriranju vozaču pomažu usavršeni sustavi pomoći koji posao mogu učiniti opuštenijim i sigurnijim.

Saznajte više