Mercedes-Benz

Operativni leasing.

Pogodan za fizičke i pravne osobe.
Operativni leasing podrazumijeva uporabu vozila uz najmanje moguće troškove bez stjecanja vlasništva.

Operativni leasing:

 • Operativni leasing pogodan je za fizičke i pravne osobe.
 • Operativni leasing podrazumijeva uporabu vozila uz najmanje moguće troškove bez stjecanja vlasništva.
 • Pravni je i gospodarski vlasnik objekta leasinga davatelj leasinga i time se objekt leasinga otpisuje, odnosno amortizira u knjigama davatelja leasinga.
 • Obveze iz ugovora o najmu ne evidentiraju se u bilanci primatelja leasinga, tj. ne povećavaju zaduženost primatelja leasinga.
 • Za visinu najamnine odlučujuća je visina učešća.
 • Minimalno učešće definirano je prema standardnim uvjetima Mercedes-Benz Leasinga te se nakon isteka ugovora vraća primatelju leasinga u skladu s ugovorom o operativnom leasingu.
Operativni leasing Akontacija
 • Operativni leasing Akontacija kao oblik financiranja isti je kao i operativni leasing, ali prednost je tog proizvoda u tome što primatelj leasinga, kako bi umanjio iznos mjesečne najamnine, ima mogućnost uplatiti veće učešće od jamčevine, koja je ograničena standardnim uvjetima.
 • Operativni leasing Akontacija podrazumijeva uporabu vozila uz najmanje moguće troškove bez stjecanja vlasništva.
 • Pravni je i gospodarski vlasnik objekta leasinga davatelj leasinga i time se objekt leasinga otpisuje, odnosno amortizira u knjigama davatelja leasinga.
 • Obveze iz ugovora o najmu ne evidentiraju se u bilanci primatelja leasinga, tj. ne povećavaju zaduženost primatelja.
 • Iznos željenog učešća dijeli se na jamčevinu, koja predstavlja depozit i koja ne ulazi u poslovne rashode (i za koju se ne izdaje račun, već potvrda o uplati), i akontaciju, koja se na osnovi računa može knjižiti u poslovne rashode.
 • Akontacija se, kao sastavni dio kalkulacije izračunate najamnine, kod isteka ugovora ne vraća.
Operativni leasing s ostatkom vrijednosti
 • Operativni leasing s ostatkom vrijednosti isti je oblik financiranja kao i operativni leasing, osim što su manje mjesečne najamnine uvjetovane visinom akontacije i ostatka vrijednosti.
 • Pravni je i gospodarski vlasnik objekta leasinga davatelj leasinga i time se objekt leasinga otpisuje, odnosno amortizira u knjigama davatelja najma.
 • Obveze iz ugovora o najmu ne evidentiraju se u bilanci primatelja leasinga, tj. ne povećavaju zaduženost primatelja.
 • Za visinu najamnine odlučujući su očekivani ostatak vrijednosti vozila na kraju najma i visina uplaćene akontacije. Ostatak vrijednosti utvrđuje se u suradnji s ovlaštenom prodajnom mrežom prema tipu vozila, ugovorenoj kilometraži i trajanju ugovora.
 • Za visinu najamnine odlučujući su očekivani ostatak vrijednosti vozila na kraju najma i visina uplaćene akontacije. Ostatak vrijednosti utvrđuje se u suradnji s ovlaštenom prodajnom mrežom prema tipu vozila, ugovorenoj kilometraži i trajanju ugovora.
Računovodstveni pregled.

Pregled financijskih usluga je informativan, sa trenutno važećim standardnim uvjetima.