Mercedes-Benz

Trećine

1/3, 1/3, 1/3
Mercedes-Benz Leasing


  • Smanjena dokumentacija za odobrenje.
  • Namijenjen je financiranju svih vozila.
  • Financijski leasing na rok od 2 g. Otplata vozila i troškova u mjesečnim obrocima: 1/3 cijene vozila i trošak odobrenja plaća se prije isporuke vozila, 1/3 cijene vozila i kamata nakon 12 mj., 1/3 cijene vozila i kamata nakon 24 mj. Po otplati 2. rate vozilo prelazi u vlasništvo najmoprimatelja.

Akcije i uvjeti objavljeni na web stranicama mogu odstupati od trenutne ponude, stoga ljubazno molimo zatražiti (mailom ili telefonom) aktualnu ponudu proizvoda i akcija, jer Mercedes-Benz Leasing Hrvatska zadržava pravo promjene uvjeta financiranja, u kojem slučaju se može dogoditi da promjena uvjeta iz tehničkih razloga kasni s ažuriranjem na našoj internet stranici.

EKS (efektivna kamatna stopa) za fizičke osobe za financiranje putem financijskog leasinga iznosi 7,70%
* Izračun EKS za fizičke osobe je izračunat na reprezentativnom uzorku u kojem je u EKS uračunat trošak odobrenja ugovora, te predviđeni trošak kasko osiguranja za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Ukupna cijena vozila sa svim davanjima 39.859,52 EUR, iznos učešća 13.289,17 EUR, ugovorna kamatna stopa 5,72%, iznos financiranja 26.570,35 EUR, trajanje ugovora 24 mjeseca, iznos obroka 14.435,61 EUR, a dinamika otplate godišnja.
** Prema zakonu o potrošačkom kreditiranju, te članku 6. pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o leasingu, te metodologiji izračuna kamatne stope, davatelj financijskog leasinga dužan je primatelju leasinga iskazati sve troškove koje davatelj leasinga uvjetuje primatelju leasinga (fizičkoj osobi) prilikom sklapanja ugovora o financijskom leasingu
*** Svi iznosi plativi u kunama po prodajnom tečaju za EUR OTP banke d.d. na dan plaćanja