Mercedes-Benz

Izlaganje Sprinter Edition

Novi Sprinter Edition

Već više od dva desetljeća Mercedes-Benz Sprinter oduševljava svojom funkcionalnošću i isplativošću, a njegova robusnost i trajnost postali su referentna točka za sva laka gospodarska vozila. Velika je prednost Sprintera da uspješno odgovara na izazove koje pred njega postavljaju ubrzane promjene u poslovnom svijetu.

Na šetnici ispred Supernova centra u Zadru, u blizini glavnog ulaza na 15 m² održalo se izlaganje Mercedes-Benz Sprinter Editiona. Vozilo je bilo izloženo od 15. do 21. srpnja 2019. godine.

Novi Sprinter Edition 311/314 sa prednjim pogonom, standarne duljine i dvije visine krova
-Edition 1 - 159.000 kn +PDV
-Edition 2 - 164.000 kn +PDV
-Edition 3 - 169.000 kn +PDV
-Edition 4 - 173.000 kn +PDV