Mercedes-Benz

Karijera

DOMAR - 1 izvršitelj

mjesto rada: Zagreb

Opis radnih zadataka:

-održavanje i nadziranje funkcionalnosti kompletnog objekta,
-održavanje i nadzor funkcionalnosti instalacija, opreme i inventara,
-održavanje protupožarnih naprava i instalacija u ispravnom stanju i funkciji;
-odgovornost za ispravnost svih elektro i vodovodnih instalacija;
-vođenje evidencije o popravcima i servisima na svim instalacijama i postrojenjima;
-vođenje evidencije o kvarovima i nedostacima;
-rukovanje sa sistemom grijanja i hlađenja prostorija;
-kontrola i nadzor rada sistema kotlovnice i instrumenata u njoj;
-nadzor nad ispravnošću uređaja, opreme i sredstva za zaštitu od požara,
-poduzimanje potrebnih mjera u slučaju elementarnih nepogoda kako bi se spriječile štetne posljedice;
-otklanjanje kvarova i izvođenje sitnih popravaka;

Uvjeti:

-minimalno SSS, tehničkog smjera,
-organiziranost, komunikativnost i sklonost timskom radu,
-odgovornost i stručnost u obavljanju zadataka,
-poznavanje rada na računalu,
-položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja/ nije uvjet
-položen ispit za rukovatelja kompresorskih uređaja/ nije uvjet
-položen ispit za odgovornu osobu iz protupožarne zaštite/nije uvjet
-najmanje 3 godina radnog iskustva u istim ili sličnim poslovima/ nije uvjet
-vozačka dozvola B kategorije. 

Nudimo:

rad u atraktivnim uvjetima, kontinuirana školovanja i usavršavanja po Mercedes-Benz standardima te mogućnost osobnog razvoja i napredovanja unutar tvrtke.

Radno vrijeme - 8 sati dnevno

Idealan kandidat:

je komunikativan, posjeduje tehničko znanje i sklonost timskom radu, spreman na kontinuirano usavršavanje.

Molimo cijenjene kandidate/kandidatkinje da svoje kandidature s naznakom ''Za natječaj-Mercedes-Benz'', dostave u roku od 14 dana od objave natječaja na dolje navedenu adresu ili e-mail. Ponudi  priložiti životopis, presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi i presliku certifikata o uspješno položenim stručnim usavršavanjima.

KONTAKT

Adresa za prijavu:

JOLLY AUTOLINE d.o.o., Put Bana 24, 21204 Dugopolje

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, koja uključuje ime i prezime kandidata te struku.

Prikupljeni osobni podaci obrađivati će se u skladu s važećim propisima, odnosno s Općom uredbom o zaštiti podataka od 27. travnja 2016. između Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije, te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

AUTOLAKIRER - više izvršitelja

mjesto rada: Zagreb

Opis radnih zadataka:

Rad na pripremi i lakiranju vozila, poliranje.

Uvjeti:

- najmanje SSS
- poznavanje rada na računalu
- najmanje 3 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- vozačka dozvola B kategorije
- poželjno poznavanje engleskog (ili) njemačkog  jezika.

Nudimo:

rad u atraktivnim uvjetima, kontinuirana školovanja i usavršavanja po Mercedes-Benz standardima te mogućnost osobnog razvoja i napredovanja unutar tvrtke.

Radno vrijeme - 8 sati dnevno

Idealan kandidat:

je komunikativan, posjeduje tehničko znanje i sklonost timskom radu, spreman na kontinuirano usavršavanje.

Molimo cijenjene kandidate/kandidatkinje da svoje kandidature s naznakom ''Za natječaj-Mercedes-Benz'', dostave u roku od 14 dana od objave natječaja na dolje navedenu adresu ili e-mail. Ponudi  priložiti životopis, presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi i presliku certifikata o uspješno položenim stručnim usavršavanjima.

KONTAKT

Adresa za prijavu:

JOLLY AUTOLINE d.o.o., Put Bana 24, 21204 Dugopolje

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, koja uključuje ime i prezime kandidata te struku.

Prikupljeni osobni podaci obrađivati će se u skladu s važećim propisima, odnosno s Općom uredbom o zaštiti podataka od 27. travnja 2016. između Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije, te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).